shqiptim:  

Translations në Shqip:

  • cipë   
  • film   
  • filmi   
  • kino   

Kuptime të tjera:

 
A thin covering layer, often about something temporarily deposited on the surface.
 
A thin flexible strip of cellulose coated with a photographic emission, used in cameras to make negatives and transparencies, capture motion pictures, etc.
 
A motion picture.
 
photographic film
 
thin layer
 
motion picture
 
To record a motion picture on photographic film
 
A sequence of animated images.
 
To become covered by a thin layer.
 
(photography) A medium used to capture images in a camera.
 
To capture a motion picture onto film.
 
A thin layer of some substance.
 
to record a motion picture

Fraza të ngjashme, në fjalorin Anglisht Shqip. (2)

Film GrainKokërrzimi i filmit
film producerproducent filmi

    Trego lakim

Shembull fjali me "film", memorie përkthimi

add example
Macedonian director Koco Nedkov 's documentary film " Prespa Park "-- about an ongoing environmental protection project in Macedonia, Albania and Greece-- was shown in Skopje ‧ ayFilmi dokumentar i rregjizorit maqedonas Koço Nedkov, " Parku Prespa "-- mbi një projekt që po zhvillohet për mbrojtjen mjedisore në Maqedoni, Shqipëri dhe Greqi-- u shfaq në Shkup më ‧ maj
Bulgarian actress Vessela Kazakova received the Best Actress award at the ‧ th International Film Festival in Moscow, which ended late last weekAktorja bullgare Vessela Kazakova mori çmimin e Aktores më të Mirë në festivalin e ‧ të ndërkombëtar të filmit në Moskë, i cili përfundoi javën e shkuar
Also in the short film category, the Turkish director Nesimi Yetik received the DAAD Short Film Award for his " Annem Sinema Ogreniyor "Gjithashtu në kategorinë e filmit të shkurtër, regjisori turk Nesimi Jetik mori çmimin e filmit të shkurtër DAAD për filmin e tij " Annem Sinema Ogreniyor "
In an unprecedented milestone for Romanian cinema, Cristian Mungiu has won the Palme d'Or at the Cannes Film FestivalNë një piketë të pashembullt për kinemanë rumune, Kristian Mungiu ka fituar Palmën e Artë në Festivalin e Filmit në Kanë
Mungiu: I believe the film you make deserves to reach to as many people as possibleMungiu: Unë besoj se filmi që bën meriton të arrijë te aq më shumë njerëz sa të jetë e mundur
Annually, more than ‧ feature films ‧ short films and ‧ documentaries are produced in the regionÇdo vit në rajon prodhohen më shumë se ‧ filma ‧ filma të shkurtër dhe ‧ dokumentarë
Bosnia 's first public multimedia centre is now open for business-- a place where people of all ages can drink coffee, play video games, check out books, films and CDs and, before long, take in a quiet concertQendra e parë publike e multimedias në Bosnje tani është e hapur për të funksionuar-- një vend ku njerëzit e të gjitha moshave mund të pijnë kafe, të luajnë me lojra video, të kërkojnë libra, filma dhe CD dhe së shpejti të marrin pjesë në një koncert të qetë
After a long stagnation, the Bulgarian film industry is back on trackPas një amullie të gjatë, industria bullgare e filmit është bërë sërish aktive
Could you tell us a little more about that film project?A mund të na tregoni diçka më shumë në lidhje me atë projekt filmi?
The Skopje Film Festival started on ‧ arch in the Macedonian capitalFilloi në ‧ mars në kryeqytetin e Maqedonisë festivali i filmit i Shkupit
German-born director Michael Ballhaus is the winner of the Life Achievement Award given by the Manaki Brothers International Cinematographers Film FestivalRegjizori me origjinë gjermane Mikael Ballhaus është fitues i çmimit të karierës dhënë nga Festivali Kinematografik Ndërkombëtar Vëllezërit Manaki
Romanian actress Irina Petrescu (left) was honoured at the ‧ th Transylvania International Film Festival. [ Gabriel Petrescu ]Aktorja rumune Irina Petresku (majtas) u nderua në festivalin e ‧ të ndërkombëtar të filmit të Transilvanisë. [ Gabriel Petresku ]
Due to intense interest, it was shown three times at ZagrebDox ‧ a film festival in the Croatian capitalPër shkak të interesit të madh, është shfaqur tre herë në ZagrebDox ‧ një festival filmi në kryeqytetin kroat
The ‧ th International Film Festival in Split, Croatia, opened on Sunday (September ‧ thFestivali i ‧ të ndërkombëtar i filmit në Split, Kroaci u hap të dielën ( ‧ shtator
The emotionally powerful film was also warmly welcomed on ‧ arch at the Austrian premiere in ViennaFilmi emocionalisht i fuqishëm u prit gjithashtu ngrohtësisht në ‧ mars në premierën austriake në Vienë
Art exhibitions, concerts and film festivals have become a vital part of summer life in Southeast EuropeEkspozitat e artit, koncertet e festivalet e filmit janë bërë pjesë e jetës verore në Evropën Juglindore
The crew has filmed interviews in The Hague, Zagreb, Sarajevo, London, Paris and BelgradeEkipi ka filmuar intervista në Hagë, Zagreb, Sarajevë, Londër, Paris, Beograd
Kustendorf festival honours auteur filmsFestivali Kustendorf nderon autorët e filmave
Art exhibits, concerts and film festivals have become a vital part of summer lifeEkspozitat e artit, koncertet dhe filmat janë bërë një pjesë jetike e jetës verore
Also in the news this week: Pristina will take part in Music Day for the first time, and Banja Luka hosts its second international short-film festivalGjithashtu në lajmet e kësaj jave: Prishtina do të marrë pjesë për herë të parë në Ditën e Muzikës dhe Banja Luka pret festivalin e vet të dytë ndërkombëtar të filmit të shkurtër
The Sarajevo Film Festival celebrated its ‧ th anniversary this year, featuring more than a dozen regional feature films and the largest amount of prize money it has ever awardedFestivali i filmit në Sarajevë festoi përvjetorin e dhjetë këtë vit, duke shfaqur më shumë se një duzinë filma dokumentarë rajonalë dhe duke dhënë sasinë më të madhe ndonjëherë të parave për çmimet
The fourth edition of the International Science Film Festival opened in Athens on May ‧ thEdicioni i katërt i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Shkencor u hap në Athinë më ‧ maj
The second Bucharest International Film Festival will take place from ‧ arch to ‧ pril in the Romanian capitalFestivali i dytë i Filmit Ndërkombëtar të Bukureshtit do të bëhet nga ‧ mars në ‧ prill në kryeqytetin rumun
The event features ‧ films from all over the worldVeprimtaria do të shfaqë ‧ filma nga e gjithë bota
Culture and Sports: Balkan filmmakers, actors honoured at Berlin Film FestivalKulturë dhe sporte: filmbërës e aktorë të Ballkanit nderohen në Festivalin e Filmit të Berlinit
Faqja e treguar 1. Found 1467 dënime që përputhen fraza film.Gjetur në 2,108 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.