shqiptim:  

Translations në Shqip:

  • cipë   
  • film   
  • filmi   
  • kino   

Kuptime të tjera:

 
A thin covering layer, often about something temporarily deposited on the surface.
 
A thin flexible strip of cellulose coated with a photographic emission, used in cameras to make negatives and transparencies, capture motion pictures, etc.
 
A motion picture.
 
photographic film
 
thin layer
 
motion picture
 
A sequence of animated images.
 
To record a motion picture on photographic film
 
To become covered by a thin layer.
 
To capture a motion picture onto film.
 
(photography) A medium used to capture images in a camera.
 
A thin layer of some substance.
 
to record a motion picture

Fraza të ngjashme, në fjalorin Anglisht Shqip. (2)

Film GrainKokërrzimi i filmit
film producerproducent filmi

    Trego lakim

Shembull fjali me "film", memorie përkthimi

add example
The film tells the story of a father and a son who arrive in Croatia from a small BiH village, seeking to audition for a German movie production dedicated to the conflict in BiHFilmi tregon historinë e një babai dhe një djali që arrijnë në Kroaci nga një fshat i vogël i BiH e që kërkojnë të merren në provë për një film të prodhimit gjerman kushtuar konfliktit në BiH
SETimes: Theatre, music, film, children 's plays, prose-- what art form is the closest to your heart?SETimes: Teatri, muzika, filmi, pjesët për fëmijë, proza: cila formë e artit ju shkon më shumë për zemër?
" Go West " director Ahmed Imamovic dedicated his film to his father, NedzadRegjizori Ahmed Imamoviç i " Shko në Perëndim " ia përkushtoi filmin e tij babait të tij, Nexhad
According to box office figures, Serbs continue their love affair with Serbian film, in spite of occasional low budget belly flopsSipas shifrave nga arkat e kinemave, serbët vazhdojnë të jenë të dashuruar me filmat serbë, pavarësisht nga ndonjë rast i paqëlluar me buxhet të ulët
Macedonian director Milcho Manchevski (centre) has started shooting his third feature film, " Bones ". [ AFP ]Regjizori maqedonas Milço Mançevski (në mes) ka nisur xhirimin e filmit të tij të tretë, " Eshtrat ". [ AFP ]
The ‧ th edition of the International Cinematographers ' Film Festival Manaki Brothers began on Saturday (September ‧ th) in Bitola, MacedoniaEdicioni i ‧ i Festivalit të Filmit Ndërkombëtar të Kinematografisë Vëllezërit Manaki filloi të shtunën ( ‧ shtator) në Bitola, Maqedoni
The premiere of Croatian director Rajko Grlic 's film " Border Post "-- the first post-Yugoslav co-production involving all the former Yugoslav republics, in addition to Austria, France and Great Britain-- is scheduled to take place on ‧ arch at the Millennium Cinema in SkopjePremiera e filmit të regjizorit kroat Rajko Grliç, " Posta kufitare ", bashkëprodhimi i parë pas- jugosllav që përfshin të gjitha ish republikat jugosllave bashkë me Austrinë, Francën dhe Britaninë e Madhe, është caktuar të mbahet në ‧ mars në kinemanë Millenium në Shkup
The Golden Tower award went to Danish director Susanne Bier 's film " After the Wedding "Çmimi Kulla e Artë ju dha filmit të regjizores daneze Susane Bier, " Pas dasmës "
The premiere of the documentary " When Poets Were Killed " by the Albanian director Namik Ajazi, also screenwriter and producer of the film, took place at the Millennium cinema in Tirana on April ‧ ndPremiera e dokumentarit " Kur u vranë poetët " nga regjizori shqiptar Namik Ajazi, njëherësh skenarist dhe prodhues i filmit, u shfaq në kinema Milienium në Tiranë në ‧ prill
A total of ‧ film titles are included in the programmeNë program janë përfshirë ‧ tituj filmash
Ana Vidovic from Prijedor showed the film in her apartmentAna Vidoviç nga Prijedori e shfaqi filmin në apartamentin e saj
His film, Fuse, is a dark comedy about a small Bosnian town preparing for a rumoured visit by former US President Bill ClintonFilmi i tij Fitili, është një komedi e zymtë rreth një qyteti të vogël boshnjak që përgatitet për një vizitë të përfolur të ish presidentit të SHBA Bill Klinton
The emotionally powerful film was also warmly welcomed on ‧ arch at the Austrian premiere in ViennaFilmi emocionalisht i fuqishëm u prit gjithashtu ngrohtësisht në ‧ mars në premierën austriake në Vienë
Also in news this week: the ‧ th Istanbul Film Festival opens, and the Romanian women 's gymnastics team won five medals at the European Gymnastics ChampionshipGjithashtu në këtë javë: hapet festivali i ‧ të i filmit në Stamboll dhe ekipi rumun i femrave fiton pesë medalje në kampionatin evropian të gjimnastikës
Janet Baris, a film critic from Agos Daily, told SETimes the reason for such reactionsJanet Baris, në kritik filmash nga Agos Daily, tha për SETimes arsyet e këtyre reagimeve
Pristina hosted the premiere of " The Silence of Lorna ", a film starring Kosovo actress Arta Dobroshi, on Wednesday (May ‧ thPrishtina priti të mërkurën ( ‧ maj) premierën e filmit " Heshtja e Lomës " ku luan aktorja kosovare Arta Dobroshi
Bosnia 's first public multimedia centre is now open for business-- a place where people of all ages can drink coffee, play video games, check out books, films and CDs and, before long, take in a quiet concertQendra e parë publike e multimedias në Bosnje tani është e hapur për të funksionuar-- një vend ku njerëzit e të gjitha moshave mund të pijnë kafe, të luajnë me lojra video, të kërkojnë libra, filma dhe CD dhe së shpejti të marrin pjesë në një koncert të qetë
This year 's Tirana Film Festival split its top prize on Sunday (December ‧ th) by awarding two movies – the Spanish film " Woman Without a Piano " by director Javier Rebollo, and " Plato 's Academy " by Filippos TsitosFestivali i sivjetëm i filmit i Tiranës ndau çmimet e veta të dielën ( ‧ dhjetor) duke nderuar dy filma, atë spanjoll " Gruaja pa një piano " e regjisorit Havier Rebollo dhe " Akademia e Platonit " nga Filipos Tsitos
He created the film " Istanbul, the Saint " as part of the Istanbul ‧ uropean Capital of Culture ProjectAi bëri filmin " Stambolli, i Shenjti " si pjesë e projektit Stambolli Kryeqyteti Kulturor i Europës
" Ice Age" was the name of the film" Epoka e Akullnajave " ishte titulli i filmit
The film cast includes Croat Toni Gojanovi ć, Bosnia and Herzegovina 's (BiH) Sergej Trifunović, BiH 's Emir Hadž ihafisbegović, Croatia 's Bogdan Diklić and Macedonia 's Verica Nedeska TrajkovaFilmi përfshin në aktorët kroatin Toni Gojanoviç, Sergej Trifunoviç nga Bosnjë dhe Herzegovina (BiH), Emir Haxhiafizbegoviç po nga BiH, Bogdan Dikliç nga Kroacia dhe Verica Nedeshka Trajkova nga Maqedonia
While Kino Kultura, Podgorica’ s single screen cinema, which closed last November, usually screened films that had been released a few months earlier, Ster Montenegro has sometimes offered Podgorica movie fans an opportunity to see films before New Yorkers-- Star Trek, for example, opened a day earlier in Montenegro than it did in the USNdërkohë që Kino Kultura, kinemaja me një ekran e Pogdoricës, që u mbyll nëntorin e kaluar, jepte në përgjithësi filma që kanë qenë dhënë disa muaj më parë, Ster Montenegro i ka ofruar ndonjëherë amatorëve të filmit në Podgoricë një mundësi të shohin filmat përpara njujorkezëve-- Star Trek, për shembull, u shfaq në Malin e Zi një ditë përpara se në SHBA
The Croatian films of the ‧ s were filled with humor, nostalgia, political provocation, sexuality and love, and they won the appreciation of audiencesFilmat kroatë të viteve ‧ qenë mbushur me humor, nostalgji, provokim politik, seksualitet e dashuri dhe ata fituan vlerësimin e publikut
The ‧ th Istanbul Film Festival began on Friday (April ‧ thNisi të premten ( ‧ prill) festivali i ‧ të i filmit të Stambollit
The ‧ th international Zagreb Film Festival kicked off on October ‧ th in the Croatian capitalFestivali i ‧ t ndërkombëtar Zagreb Film nisi në ‧ tetor në kryeqytetin kroat
Faqja e treguar 1. Found 1467 dënime që përputhen fraza film.Gjetur në 6,109 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.