shqiptim:    

Translations në Shqip:

  • diktatori   

Kuptime të tjera:

 
Dans un gouvernement, dirigeant absolutiste ou autocratique qui assume seul le pouvoir sur un état.
 
Personne qui dirige absolument avec un pouvoir illimité.

    Trego lakim

Shembull fjali me "dictateur", memorie përkthimi

add example
Le règlement dicte de m' abandonner, qu' une vie ne vaut pas de faire sauter une couverture opérationnelleRregulli thotë që një jetë e vetme nuk duhet të ekspozohet në një operacion mbulimi
Retournons trois jours en arrière, à jeudi, alors que tu faisais une dictée dans ta chambreKthehemi tre ditë mbrapsht në kohë, të martën kur po bëje diktim në dhomën tënde të gjumit
Ce qui dicte le mouvement des planètes?Çfarë dikton lëvizjen e planeteve
Faqja e treguar 1. Found 3 dënime që përputhen fraza dictateur.Gjetur në 1,219 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.