shqiptim: IPA: /steːn/ /steɪ̯n/ sten    

Translations në Shqip:

  • gur   
    (Noun  m)

Kuptime të tjera:

 
Een algemene term voor rots dat gebruikt wordt in de bouw, ofwel vergruisd voor gebruikt als aggregaat of vormgegeven als blokken.
 
Een klein, meestal onregelmatig gevormd stukje mineraal, ongeveer 20-200 millimeter in diameter.
 
een harde stof, vaak op kiezel gebaseerd maar omvattende vele soorten

Fraza të ngjashme, në fjalorin Holandisht Shqip. (1)

steen der wijzenguri filozofal

    Trego lakim

Shembull fjali me "steen", memorie përkthimi

add example
" Til ' n steen op en u zult me vinden. "" Ngrite një guri dhe...-.. do të më gjeshë. "
Deze kamer bevat de steen waarop Abraham zijn zoon ging offerenKjo shënjtore mban gurin mbi të cilin Abrahami po sakrifikonte të birin e vet
Niet in gebouwen van hout en steen" Jo në ndërtesat nga druri dhe guri. "
Ik kan het nu niet zeggen of jullie veranderen allemaal in steenNuk mundem ta them tani perndryshe do beheni te gjithe gur
De steen brak in tweeAi gur u nda në dysh
Of de arme ziel die de steen heeft gevondenOse atë kopil të shkretë i cili shkuli gurin nga toka
Til ' n steen op en u zult me vindenNgrite një guri dhe do të më gjeshë
Niet in gebouwen van hout en steen. "" Jo në ndërtesat nga druri dhe guri. "
" Til ' n steen op en u zult me vinden. "" Ngrite një gurri dhe do të më gjeshë "
We bewaren deze stenen op veel verschillende plaatsenNe i mabjmë këta gurë në shumë vende
Niet in gebouwen van hout en steenJo në ndërtesat nga druri dhe guri
De Kijk- Stenen zijn niet allemaal teruggevondenAta nuk janë të llogariten të gjitha për të, humbur Duke parë- gurë
De stenen taal?Gjuha e gurit?
Deze stenen hebben we overalNe i mabjmë këta gurë në shumë vende
Faqja e treguar 1. Found 28 dënime që përputhen fraza steen.Gjetur në 1,188 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.