Translations në Anglisht:

  • proverb       
    (noun   )

Shembull fjali me "fjale të urta", memorie përkthimi

add example
Por një ndryshim i një fjale në këngën e suksesshme Xhon Lenon më ‧ duke e bërë atë " Jepi Greqisë një shans "-- është motoja pas fushatës në vazhdim " Greqia po ndryshon ", nisma e fundit e filluar nga tregtarët kryesorë vendit për sfiduar perceptimet ndërkombëtareBut a one-word change to John Lennon ’ s ‧ hit-- making it " Give Greece a Chance "-- is the motto behind the ongoing " Greece is Changing " campaign, the latest initiative launched by the country’ s leading businesses to challenge international perceptions
Ndërkohë ‧ çështjet e korrupsionit madh përmendura nga administrata e kaluar një vit më parë janë vetëm pesë... Unë kam parë një përmbajtje prokurorëve mi kur bëhet fjale për hetimin e personave publike, " tha ia në një konferencë për shtypMeanwhile, the ‧ cases of big corruption mentioned by the former management last year are only five... I have noticed a restraint at my prosecutors when public persons are to be investigated, " he said at a press conference
" SHBA i kundërvihet përpjekjeve për ta ndarë BE nga NATO, " tha një zyrtar i lartë i mbrojtjes gjatë një fjale të mërkurën" The US is opposed to attempts to split the EU off from NATO, " a senior defence official said during a briefing Wednesday
" Për fat keq, media me qëllim apo pa qëllim po mbështet organizatën terroriste në një mënyrë serioze, " tha Erdogan martën gjatë një fjale në parlament" Unfortunately, the media is intentionally or unintentionally supporting the terrorist organisation in a serious way, " Erdogan said on Tuesday during an address to parliament
Nuk do kete nevoje per fjaleNone that need be spoken
Duke folur për median pas një fjale në asamble, shefi i UNMIK- ut Soren Jesen- Petersen theksoi rolin kyç që Rugova luajti në formësimin e së ardhmes së KosovësSpeaking to the media following an address to the assembly, UNMIK chief Soren Jessen-Petersen stressed the key role Rugova played in shaping Kosovo 's future
Ti s' thua dot ‧ fjale se si ndihesh per ndonje gje... por e di se c' eshte e rendesishme per familjen timeYou can' t say two words on how you feel about anything... but you know what' s important to my family
Na duhet... një ekip që do shkoj në Venedik, dhe ta pengojWe need a team to stop him in Venice
Në anën e Kosovës, forcat e SH. B. A.- së nga Sektori Lindor i Brigadës Shumëkombëshe (MNB) Sektori Lindor dhe Sektori Jugor i MNB- së gjermane janë duke patrulluar pjesën e Kosovës kufirit jugosllavo- maqedonasOn the Kosovo side, US forces from the Multinational Brigade (MNB), East Sector and German MNB South Sector are policing the Kosovo stretch of the Macedonian-Yugoslav border
Pavarësisht problemit fiskal njësisë, pagat e tyre pothuajse u dyfishuan në janar këtij viti, kur hyri në fuqi një ligj i riDespite the entity 's fiscal problem, their salaries almost doubled in January this year, when a new law entered into force
Delegacioni kryesohej nga ministri i marrëdhënieve ekonomike ndërkombëtare Branko Lukovac dhe përfshinte ministra rëndësishëm nga dy republikatThe delegation was headed by Serbia-Montenegro International Economic Relations Minister Branko Lukovac and included key ministers from both republics
Uashingtoni reagoi gjithashtu ndaj mungesës së bashkëpunimit njësisë serbe boshnakeWashington has also responded to the Bosnian Serb entity 's lack of co-operation
Washington Post kohët e fundit mbuloi një rast në cilin hakerat rumunë synuan ‧ ekzekutivë korporatash në skema mashtruese vjedhjes së identitetitThe Washington Post recently covered a case in which Romanian hackers targeted ‧ corporate executives in identity-theft scams
Projekti do nisë me modernizimin e dy helikopterëve ‧ dhe dyThe project would start off with the modernisation of two ‧ s and two ‧ helicopters
Letra tregon një ndërgjegjësim përbashkët për nevojat thelbësore politike dhe ekonomike rajonitThe letter indicated a common awareness of the region 's essential political and economic needs
Vendet e Europës Juglindore mund kenë mbetur pas partnerëve tyre Perëndimorë, por trashëgimia e pasur kulturore e tyre, peisazhet e bukur dhe kultura fshatare e mikpritjes përfaqëson një thesar turistik përgjithësisht pazbuluarThe Southeast European countries may be lagging behind their Western partners, but their rich historical heritage, beautiful landscapes and pastoral culture of hospitality represent a largely undiscovered tourist treasure
" Kam vënë reklama në gjitha gazetat kryesore e kam patur vetëm një grusht telefonatash" I 've placed ads in all major papers and have had only a handful of calls
Një koncert në nderim këngëtares greke operas Maria Kallas u mbajt martën ( ‧ shtator) në AkropolisA concert honouring Greek opera singer Maria Callas was held on Tuesday (September ‧ th) at the Acropolis
Tridhjetetre pjestarë forcave posaçme maqedonase, një oficer ndërlidhjeje dhe një oficer prapavije u nisën në krye qershorit për një mision ‧ mujor në IrakThirty-three Macedonian Army special force members, a liaison officer, and a logistics officer left earlier in June for a six-month mission in Iraq
SETimes: Cila është e ardhmja e Fenerbahce Ulker, duke ditur se janë tashmë kampionë Turqisë?SETimes: What is the future of Fenerbahce Ulker, considering that they are already champions in Turkey?
Faqja e treguar 1. Found 180066 dënime që përputhen fraza fjale të urta.Gjetur në 15,73 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.