Translations në Italisht:

  • Rubrica   

Fraza të ngjashme, në fjalorin Shqip Italisht. (3)

libri i adresaverubrica
Libri i adresave personalerubrica personale
Libri i adresave të Outlook-utRubrica di Outlook

Shembull fjali me "Libri i adresave", memorie përkthimi

add example
Libri im i preferuar per femije flet per nje princ... i cili vjen ne Toke nga nje asteroid i largetIl mio libro per bambini preferito parla di un piccolo principe che arriva sulla terra da un asteroide lontano
Botimet e emrave dhe adresave ‧ eshte nje krim, BarbaraPubblicare i nomi e gli indirizzi dei ‧ è un reato, barbara
Referoju adresaveVerifica subito gli indirizzi
Libri yt u botua!Hanno pubblicato il tuo libro!
Libri quhet " MaIIkoIIm X dhe unë "Il libro si chiama " From the Dead Level, Malcolm X and Me. "
Ti e grise atë faqen nga libri, apo jo?Strappasti la pagina dal tuo libretto, no?
Po i thoja Reit duke shpresuar që i mbarove tështimat...... sepse nuk mendoj se shtëpia jonë mund të mbajë më...... nga tështimat e tuaLo stavo giusto dicendo a Ray. io spero che tu non debba starnutire.. perchè non credo che la casa posso sopportare un altro dei tuoi starnuti
Por...... po i vure te njejten rryme nje zemre qe rreh...... e ndalon ne vendMa...... se tu amministri quella stessa carica ad un cuore che batte...... io fa bloccare
Pacienti është një i dyshuar kriminal!Il paziente e ' un sospetto criminale!
Dua që dhimbja t' i torturojë shpirtin ditë dhe natëVoglio che ci pensi giorno e notte, ogni secondo che passa
Ju nuk mund te gjeni fjalite qe keni shtuar tani sepse ato nuk jane indeksuar akoma. Indeksimi i fjalive nuk eshte akoma i egekutueshem , kjo behet cdo jave.Potrebbe non essere in grado di trovare frasi aggiunte di recente perché non sono ancora indicizzate. L'indicizzazione di frasi non è ancora eseguita sul momento, ma solo ogni settimana.
Secili gëzon të gjitha të drejtat dhe liritë e parashtruara në këtë Deklaratë pa kurrfarë kufizimesh përsa i përket racës , ngjyrës , gjinisë , gjuhës , besimit fetar , mendimit politik ose tjetër , origjinës kombëtare a shoqërore , pasurisë , lindjes ose tjetër .Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione , senza distinzione alcuna , per ragioni di razza , di colore , di sesso , di lingua , di religione , di opinione politica o di altro genere , di origine nazionale o sociale , di ricchezza , di nascita o di altra condizione .
Unë i thashë se kamera është në llambëGli dissi la telecamera era nella lampada
Oh, Zot i MadhOh, Gesù ' Cristo
Faqja e treguar 1. Found 3126 dënime që përputhen fraza Libri i adresave.Gjetur në 1,747 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.