Translations në Italisht:

  • Rubrica   

Fraza të ngjashme, në fjalorin Shqip Italisht. (3)

libri i adresaverubrica
Libri i adresave personalerubrica personale
Libri i adresave të Outlook-utRubrica di Outlook

Shembull fjali me "Libri i adresave", memorie përkthimi

add example
Libri im i preferuar per femije flet per nje princ... i cili vjen ne Toke nga nje asteroid i largetIl mio libro per bambini preferito parla di un piccolo principe che arriva sulla terra da un asteroide lontano
Epo, mua do te me pelqente libri i natyres me shumeForse mi piacerebbe di piu ' un libro sulla natura
Libri i Shenjtë nuk erdhi me faksimile nga qielliLibro sacro non ci è arrivato per fax dal cielo
Referoju adresaveVerifica subito gli indirizzi
Botimet e emrave dhe adresave ‧ eshte nje krim, BarbaraPubblicare i nomi e gli indirizzi dei ‧ è un reato, barbara
Men me dëshirën për të luftuar </ i > i cili gjithashtu kuptoni </ i > pse ata janë duke luftuar... </ i >... pavarësisht nga </ i > që ata janë duke luftuar... </ i >... nëse në bazë ushtarake geniuses </ i > normale apo ato të zbulimit... </ i >... luftimin e klubeve me makinë ose </ i > armë zjarri ‧ raunde se një minutë... </ i >... këta njerëz </ i > do të vërë veten e tyre </ i > në pozicionet më të mirë... </ i >... dhe kështu ata do të fitojë. </ iGli uomini che desiderano combattere e capiscono perche ' lo fanno... indipendentemente da chi affrontano o se comandati da geni o persone normali... o se combattono con bastoni o fucili da trenta colpi al minuto... questi uomini saranno sempre in vantaggio... e vinceranno!
Libri yt u botua!Hanno pubblicato il tuo libro!
Libri quhet " MaIIkoIIm X dhe unë "Il libro si chiama " From the Dead Level, Malcolm X and Me. "
Ti e grise atë faqen nga libri, apo jo?Strappasti la pagina dal tuo libretto, no?
Dhe kështu që ishte se </ i > në nëntor të ‧ </ i > ne la Meksikë... </ i >... në një barkë që fut ujë </ i > me ‧ burra në bord. </ iNel Novembre del ' ‧ partimmo dal Messico su una barca che faceva acqua... con ‧ uomini a bordo
Santa Clara... </ i >... nëse ka qenë ndonjëherë </ i > një kohë për të luftuar </ i >... për lirinë tonë, </ i > se koha është tani. </ iSanta Clara... se mai c' e ' stato un momento per lottare per la nostra liberta ', questo momento e ' adesso
Ishte pikërisht </ i > si José Martí tha... </ i >... kush merr </ i > e Sierra Maestra, </ i > merr Kuba. </ i" Chi prende la Sierra Maestra, prende Cuba "
Por referuar statusit të tij, si departamenti më i dhunshëm, më i korruptuar, dhe më i paaftë... i kësaj ane të Maleve Shkëmborë...... s' jam i sigurt që po thotë shumëMa visto che si tratta de/ piu ' vio/ento, corrotto e incompetente dipartimento di po/izia a/ di qua de//e montagne rocciose, non sono certo che questo vog/ia dire granche '
Por kur një e tërë shoqërisë </ i > sillet në të njëjtën mënyrë... </ i >... ose kur bëhet një monopol </ i > oppressing aq më pak me fat... </ i >... është se natyra e njeriut? </ iMa quando a fare cosi ' e ' la societa ', o quando cio ' diventa un monopolio... che opprime i meno fortunati... e ' questa la natura umana?
Unë do të thosha se </ i > i vetëm i konfliktit ne kishim </ i > ishte me Batista dhe aleatët e tij... </ iL' unico conflitto era con Fulgencio Batista e i suoi alleati
Ata donin largimin Batista </ i > me një grevë e përgjithshme... </ i >... dhe ne donim të përmbysur atë </ i > me një luftë të armatosur. </ iLoro volevano rovesciare Batista con uno sciopero... noialtri con la lotta armata
individualizëm, e izoluar veprim </ i > i një personi në një mjedis shoqëror... </ i >... duhet të zhduket nga Kuba. </ iL' individualismo, questa azione isolata di una persona in un contesto sociale...- deve scomparire da Cuba
I tërë sistemi i tyre i shpellave në Peleliu ishte i paimagjinueshëmIl loro intero complesso di caverne sotterranee su Peleliu... era incredibile
Gjithkush ka detyrime vetëm ndaj asaj bashkësie në të cilën është i mundur zhvillimi i lirë dhe i plotë i personalitetit të tij .Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità , nella quale soltanto è possibile il libero e pieno svilupp o della sua personalità .
S' je i vdekur, i plagosur, i lënduar, i helmuar, asgjëNon sei ne ' morto, ne ' ti hanno sparato, ne ' ferito, ne ' avvelenato, nulla
Ti mendon se klienti yt... një nga njerëzit më të pasur dhe të fuqishëm të botës...... është polic i fshehtë, i pavarur... që kalon netët duke zhdëpur kriminelë i paarmatosur...... dhe plani yt është t' i bësh shantazh këtij njeriu?Lei pensa che ii suo ciiente...... uno degii uomini più ricchi e più potenti dei mondo...... sia segretamente un giustiziere...... che passa ie notti a pestare a sangue a mani nude i criminaii...... e ii suo piano è ricattare questa persona?
Aq shum i keq!Teper i keq, Plan i keq... I cili do ti lëndojë shum njerëzOh, è tanto malvagio! è un piano molto, molto cattivo...... che farà del male a tanta gente che è buona
I' m negociuar drejtpërsëdrejti me </ i > ambasadori i SHBA. </ iSto negoziando con l' ambasciatore USA
Gjithkush ka të drejtë për një nivel jetese të mjaftueshëm i cili t 'i përgjigjet shëndetit dhe jetës së përshtatshme si të atij personalisht , ashtu edhe të familjes së tij , duke përfshirë ushqimin , veshmbathjen , banesën , kujdesin mjeksor dhe shërbimet e nevojshme sociale , si edhe të drejtën për të qenë i siguruar në rast sëmundjeje , papunësie , vejanie , pleqërie dhe raste të tjera të humbjeve të mjeteve për jetesë për shkak të rrethanave të pavarura nga vullneti i tij .Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia , con particolare riguardo all 'alimentazione , al vestiario , all 'abitazione , e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari ; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione , malattia , invalidità , vedovanza , vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà .
Situata e regjimit ushtarak </ i > po bëhet më e keqe për çdo ditë... </ i >... sepse ushtarët e tyre </ i > nuk duan të luftojnë. </ ila situazione del regime militare peggiora di giorno in giorno perche ' i soldati non vogliono piu ' combattere
Faqja e treguar 1. Found 3126 dënime që përputhen fraza Libri i adresave.Gjetur në 2,548 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.