Translations në Italisht:

  • numeri amicabili   

Shembull fjali me "numrat miq", memorie përkthimi

add example
Thjesht më jep numratDammi solo i numeri
Nuk më duhen miq të rinj, jam vetëm duke kërkuar vogëlushin timNon mi servono nuovi amici, sto solo cercando il mio ometto
Miq, Romakë dhe fshatarë, si jemi sonte?Amici, Romani e compatrioti, come stiamo questa sera?
Keni miq të fuqishëmLei ha amicizie potenti
Ishim miq, si vëllezër...Çfarë humbje!Eravamo ami c i f raterni... ah, che perdi ta!
Bagazhet ende kanë inicialet e mia sipër, miqSulla mia valigia ci sono ancora le mie iniziali, ragazzi
Torej...... s' mund të bëhemi miq sërish?Su...... non possiamo tornare amici?
Miq të ngushtëMigliori amici
Do të takoj disa miq tek Muso dhe Frenk për darkëVado con degli amici da " musso e frank " per cena
Jemi miq apoSiamo amici o
Pra je dakord që të jemi thjesht miq?Quindi sei a posto se siamo solo amici?
Faqja e treguar 1. Found 21 dënime që përputhen fraza numrat miq.Gjetur në 0,386 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.