Translations në Italisht:

  • numero naturale   

Shembull fjali me "numrat natyralë", memorie përkthimi

add example
Do te na dergoni ne laborator.Ajo ka nevoje per numrat serialSarà più facile da rintracciare rispetto alla candeggina
Mirë, por çfarë ndodhi me numrat në mesë ‧ dhe ‧?Ok, e allora cosa e ' successo ai numeri tra ‧ e ‧?
Thjesht më jep numratDammi solo i numeri
Numrat Fibonaçi kanë kuptim vetëm në rendI numeri di Fibonacci hanno senso solo se in ordine
Faqja e treguar 1. Found 4 dënime që përputhen fraza numrat natyralë.Gjetur në 2,167 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.