shqiptim:  

Translations në Shqip:

  • film   
    (  m)
     
    motion picture
  • cipë   
  • filmi   
  • kino   

Kuptime të tjera:

 
A thin covering layer, often about something temporarily deposited on the surface.
 
A thin flexible strip of cellulose coated with a photographic emission, used in cameras to make negatives and transparencies, capture motion pictures, etc.
 
A motion picture.
 
photographic film
 
thin layer
 
To record a motion picture on photographic film
 
A sequence of animated images.
 
To become covered by a thin layer.
 
(photography) A medium used to capture images in a camera.
 
To capture a motion picture onto film.
 
A thin layer of some substance.
 
to record a motion picture

Fraza të ngjashme, në fjalorin Anglisht Shqip. (2)

Film GrainKokërrzimi i filmit
film producerproducent filmi

    Trego lakim

Shembull fjali me "film", memorie përkthimi

add example
Croatia held an international festival of animated films in Zagreb from ‧ une to ‧ uneKroaci zhvilloi një festival ndërkombëtar të filmave vizatimorë në Zagreb nga ‧ deri më ‧ qershor
Istanbul hosted the Istancool festival of art, design, fashion, literature, film, music and ideas from Friday (July ‧ nd) to SundayStambolli priti festivalin e artit, skicimit, modës, letërsisë, filmit, muzikës dhe ideve, Istancool, nga e premtja ( ‧ korrik) deri të dielën
The eight-day forum features ‧ films from ‧ countries, mainly from Southeast EuropeVeprimtaria tetë- ditore do të shfaqë ‧ filma nga ‧ vende kryesisht prej Europës juglindore
Filipovic hoped his friend 's award would draw public attention to Bosnian filmmaking and might help attract foreign film producers to BosniaFilipoviç shpreson se çmimi i mikut të tij do të tërheqë vëmendjen e publikut ndaj prodhimit të filmave në Bosnje dhe mund të ndihmojë për të sjellë në Bosnje prodhuesit e huaj të filmave
Originating as a gesture of hope and defiance amid the brutality of conflict in Bosnia and Herzegovina (BiH), it has grown to become a major international cinematic event-- a key venue for new films from Southeast EuropeDuke filluar si një shenjë e shpresës dhe sfidës mes brutalitetit të konfliktit në Bosnjë- Hercegovinë (BiH), ai është zgjeruar për t' u bërë një veprimtari kryesore kinematografike ndërkombëtare-- një vend kryesor për filmat e rinj nga Europa Juglindore
Why do you think I want you to film me, Bud?Pse mendon ti që unë dua që të më filmosh Bud?
The Serbian film " We are Angels ‧ " and Macedonina 's " Balkankan " both brought in more viewers than the average Croatian productionFilmi serb " Ne qemë ëngjëj ‧ " dhe ai maqedonas " Balkankan " patën të dy më tepër shikues se sa mesatarja e prodhimit kroat
She has told reporters that she hopes the film will be a " wake-up call " for the international community to stop fighting around the worldAjo u ka thënë gazetarëve se shpreson që filmi të jetë një " zile zgjimi " për komunitetin ndërkombëtar për të ndalur luftrat anembanë botës
Also this week: a new film on the search for Karadzic opens in theatresGjithashtu këtë javë: del në kinema një film i ri për kërkimin për Karaxhiç
The event is a joint initiative of the Municipality of Athens, the Embassy of Austria, the Athens School of Fine Arts, the Greek Film Archive and the Goethe InstituteVeprimtaria është një nismë e përbashkët e bashkisë së Athinës, ambasadës së Austrisë, Shkollës së Arteve të Bukura të Athinës, Arkivës së filmit Grek dhe Institutit Gëte
Rain did n't keep the ‧ th annual Sarajevo Film Festival from being the biggest yet, and BiH filmmakers joined foreign directors in screening their work and participating in discussions and projectsShiu nuk pengoi që Festivali i ‧ të vjetor i Filmit i Sarajevës të ishte më i madhi deri tani ndërsa prodhuesit e filmit të BiH- së u bashkuan me rregjizorë të huaj në shfaqjen e veprave të tyre dhe në pjesëmarrjen në diskutime dhe projekte
The film received the prizes for Best Narrative Feature, Best Director, Best Screenplay and Best CinematographyFilmi mori çmimet për skenarin më të mirë, regjizorin më të mirë, përshkrimin më të mirë dhe kinematografinë më të mirë
Film director Jules Dassin died in Greece on Monday (March ‧ st) at the age ofRegjisori Zhyl Dasën vdiq në Greqi të hënën ( ‧ mars) në moshën ‧ vjeç
The joint Croatia-Bosnia and Herzegovina production " Buick Riviera " won Best Film and the FIPRESCI (International Federation of Film Critics) Prize at the ‧ th Sarajevo Film Festival (SFFProduksioni i përbashkët kroat dhe boshnjak " Buick Riviera " fitoi çmimin Filmi më i Mirë dhe çmimin FIPRESCI (Kritikat e Filmit të Federatës Ndërkombëtare) në Festivalin e ‧ të Filmit të Sarajevës (SFF
The Berlin Film Festival features a German movie about the work of the ICTY. [ Getty Images ]Festivali i filmit në Berlin shfaq një film gjerman rreth punës së ICTY. [ Getty Images ]
Attendees wait in the rain to enter the ‧ th Sarajevo Film Festival, which opened Friday ( ‧ ugustSpektatorët presin në shi për të hyrë në festivalin e ‧ të të filmit në Sarajevë i cili u hap të premten ( ‧ gusht
Now in its ‧ th year, the SFF has become the largest and the most important event for film professionals in this part of EuropeTani në vitin e saj të ‧ të, SFF është bërë veprimtaria më e rëndësishme për profesionistët e filmit në këtë pjesë të Europës
Those were short films rather than reports and featuresKëto ishin filma të shkurtër më shumë se reportazhe
Presently, there are ‧ members from various countries which include some of the best known names in the arts and science: French film director Tony Gatlif, two-time Oscar winner Michael Caine, British historian Grattam Hakson, Finnish writer Veijo Baltzar, Heidelberg University professor Romani Rose and painter Bruno MorelliTani ka ‧ anëtarë të RAAS- it nga vende të ndryshme, që përfshijnë disa nga emrat më të njohur në arte dhe shkencë: regjisorin e filmit francez Toni Gatlif, fituesin dy herë të Oskarit Majkëll Kein, historianin britanik Gratam Hakson, shkrimtarin finlandez Veijo Baltzar, profesorin e Universitetit të Heidelbergut Romani Rose dhe piktorin Bruno Moreli
Permeti and Paskaljevic filmed on location in Serbia (Vojvodina province and Belgrade) and three Albanian cities (Mat, Tirana and Durres), as well as in Italy and along the Adriatic coastPërmeti dhe Paskaljeviç filmuan në vende në Serbi (krahina e Vojvodinës dhe Beograd) dhe në tre qytete shqiptare (Burrel, Tiranë dhe Durrës) dhe gjithashtu në Itali dhe përgjatë bregdetit adriatik
Turkish film speaks volumesFilmi turk flet shumë
Croatian multimedia artist Helena Bulaja 's cartoon Regoch won the award for best short animated film at the ‧ th International Family Film Festival in Hollywood, CaliforniaFilmi i animuar i artistes kroate të multimedias Helena Bulaja, Regoch fitoi çmimin për filmin më të mirë të shkurtër të animuar në festivalin e ‧ të ndërkombëtar në Hollivud, Kaliforni
The International Critics ' Week Grand Prize went to Bosnian director Aida Begic 's first film, " Snow ", a Bosnia and Herzegovina-Germany-France-Iran co-productionÇmimi i madh i kritikëve ndërkombëtarë ju dha regjisores boshnjake Aida Begiç për filmin e saj të parë " Dëbora ", një bashkëprodhim i Bosnje dhe Herzegovinës, Gjermanisë, Francës dhe Iranit
Croatian director Arsen Anton Ostojic 's movie " A Wonderful Night in Split " won four awards at this year 's edition of the RiverRun International Film Festival held in Winston-Salem, North Carolina, from ‧ arch to ‧ archFilmi i regjizorit kroat Arsen Anton Ostojiç " Një natë e mrekullueshme në Split " fitoi katër çmime në edicionin e sivjetëm të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të RiverRun, mbajtur në Uinston- Salem, Karolina e Veriut, SHBA nga ‧ në ‧ mars
Romanian director Cristi Puiu 's " The Death of Mister Lazarescu " won the Best Feature Film award at the ‧ th international Trieste Film Festival" Vdekja e zotit Lazaresku " e regjizorit rumun Kristi Puiu fitoi çmimin e filmit më të mirë në festivalin e ‧ të ndërkombëtar të Triestes
Faqja e treguar 1. Found 1467 dënime që përputhen fraza film.Gjetur në 3,051 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.