shqiptim:  

Translations në Shqip:

  • film   
    (  m)
     
    motion picture
  • cipë   
  • filmi   
  • kino   

Kuptime të tjera:

 
To capture a motion picture onto film.
 
(photography) A medium used to capture images in a camera.
 
to record a motion picture
 
A thin covering layer, often about something temporarily deposited on the surface.
 
To record a motion picture on photographic film
 
photographic film
 
A thin flexible strip of cellulose coated with a photographic emission, used in cameras to make negatives and transparencies, capture motion pictures, etc.
 
To become covered by a thin layer.
 
A motion picture.
 
thin layer
 
A thin layer of some substance.
 
A sequence of animated images.

Fraza të ngjashme, në fjalorin Anglisht Shqip. (2)

Film GrainKokërrzimi i filmit
film producerproducent filmi

    Trego lakim

Shembull fjali me "film", memorie përkthimi

add example
Italian film star Claudia Cardinale (left) received a Lifetime Achievement Award at TIFF. [ Gabriel Petrescu/SETimes ]Ylli i filmit italian Klaudia Kardinale (majtas) mori në TIFF çmimin e karierës. [ Gabriel Petresku/SETimes ]
" This is proof that the Sarajevo Film Festival is becoming one of the most important cultural events in the region, and it is important that artists from the region are accepting this festival as their own, " Merima Spahic, a journalist for the Serbian news agency Beta, said" Kjo është dëshmia se Festivali i Filmit të Sarajevës po bëhet një nga ngjarjet kulturore më të rëndësishme në rajon dhe është e rëndësishme që artistët e rajonit po e pranojnë këtë festival si të vetin, " u shpreh Merima Spahiç, një gazetar i agjencisë së lajmeve serbe Beta
Audio story: Sarajevo celebrates filmAudio: Sarajeva kremton filmin
An East End Film Festival award goes to Romanian director Bobby PaunescuNjë çmim i Festivalit të Filmit East End i shkon regjizorit rumun Bobi Paunesku
The Turkish Embassy in Bucharest and the DaKino Foundation launched the Festival of Turkish Films, which is taking place in the capital of Romania from ‧ arch to ‧ prilAmbasada turke në Bukuresht dhe Fondacioni DaKino filluan Festivalin e Filmave Turq, i cili është duke u zhvilluar në kryeqytetin e Rumanisë nga ‧ mars deri më ‧ prill
To date, through the efforts of Cinelink ‧ films have been made-- two of which will appear in this year 's Competition ProgrammeDeri tani, nga përpjekjet e Cinelink ‧ filma janë realizuar-- dy prej tyre do të shfaqen këtë vit në Programin e Konkurrimit
Saying it was for BiH, Bosnian director Danis Tanovic presented his Oscar award to the crowd attending the ‧ th Film Festival in Sarajevo, which took place from ‧ ugust to ‧ ugustDuke thënë se çmimi ishte për BiH, regjisori boshnjak Danis Tanoviç ia paraqiti shpërblimin e tij të Oskar- it, turmës që ndiqte festivalin e ‧ të të filmit në Sarajevë, i cili u zhvillua nga ‧ në ‧ gusht
This year, the award for best director went to Israel 's Pini Tagver, for his film " Weitzman St. No ‧ "Këtë vit, çmimi për regjizorin më të mirë ju dha Pini Tagver të Izraelit për filmin e tij " Rruga Uaitzman, nr ‧ "
The fourth edition of the International Science Film Festival opened in Athens on May ‧ thEdicioni i katërt i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Shkencor u hap në Athinë më ‧ maj
Bulgarian animator Milen Vitanov won a special jury award at the International Animated Film Festival held in France from June ‧ th to Friday (June ‧ thKartonisti bullgar Milen Vitanov fitoi një çmim të posaçëm të jurisë në festivalin ndërkombëtar të filmit vizatimor mbajtur në Francë nga ‧ qershor deri të premten ( ‧ qershor
The film, by Swiss director Andrea Staka, was produced in Switzerland, Gemany and Bosnia and Herzegovina (BiHFilmi nga regjizori zviceran Andrea Staka u prodhua në Zvicër, Gjermani dhe Bosnjë dhe Herzegovinë (BiH
The film, shot in France by the Italian director Giacomo Battiato, is based on real eventsFilmi, xhiruar në Francë nga regjizori italian Giacomo Battiato, është i bazuar në ngjarje reale
A short film from Romania won the Palme d'Or at the ‧ st Cannes Film FestivalNjë film i shkurtër nga Rumania fitoi Palmën e Artë në festivalin e ‧ të të filmit të Kanës
Film critics welcome their " melting pot " approachKritikët e filmit e përshëndesin mënyrën e tyre të " vendit ku përzihen rraca të ndryshme "
The Love Is Folly film festival was held between ‧ ugust and ‧ eptember in Varna, BulgariaFestivali i filmit Dashuria është Marrëzi u mbajt nga ‧ gusht në ‧ shtator në Varna, Bullgari
The executive director of Bulgaria'sBoyana Film, Evgeni Mihailov, arrived in Macedonia on ‧ une to meet with Culture Minister Blagoja StefanovskiDrejtori ekzekutiv i Boyana Film të Bullgarisë, Evgeni Mihailov, arriti në Maqedoni në ‧ qershor për t' u takuar me ministrin e kulturës Blagoja Stefanovski
The Yugoslav Film Library is officially rated as the third most important film institution, recently celebrating ‧ years of film in SerbiaLibraria e Filmit Jugosllav që zyrtarisht është renditur si institucioni i tretë më i rëndësishëm filmik, festoi tani së fundmi ‧ vjetorin e filmit në Serbi
Kosovo 's documentary and short film festival, Dokufest, was listed among the world 's ‧ best festivals by US critic AJ Schnack on Thursday (February ‧ thFestivali i dokumentarit dhe filmit të shkurtër, Dokufest i Kosovës u rendit mes ‧ festivaleve më të mirë të botës nga kritiku i SHBA AJ Shnak të enjten ( ‧ shkurt
After a long stagnation, the Bulgarian film industry is back on trackPas një amullie të gjatë, industria bullgare e filmit është bërë sërish aktive
Groundbreaking works by filmmakers in the region will be shown within the Balkan Survey programme, while Greek films produced during the past ‧ months will be presented in the Greek Films ‧ sectionVeprat novatore të prodhuesve të filmave në rajon do të shfaqen brenda programit Studimi i Ballkanit, ndërsa filmat grekë të prodhuar gjatë ‧ muajve të kaluar do të paraqiten në seksionin e Filmave Grekë
SE Times: Hollywood producers are interested in shooting a film about Radio ‧ and its battle against Milosevic 's regimeSE Times: Prodhues të Hollivudit janë të interesuar të xhirojnë një film në lidhje me Radio ‧ dhe luftën e saj kundër regjimit të Millosheviçit
The Croatian-Slovenian co-production Buzzing in The Head (Zujanje U Glavi) won special awards for best photography and editing at the International Mediterranean Film Festival in CologneBashkëpunimi kroato- slloven Gumëzhima në Kokë (Zujanje U Glavi) fitoi çmimet e posaçme për fotografinë më të mirë dhe redaktimin në Festivalin Ndërkombëtar Mesdhetar të Filmit në Këln
New wave film wins big at TIFFFilmi i valës së re fiton me bujë në TIFF
The focus is on independent filmsFokusi është në filmat e pavarur
Faqja e treguar 1. Found 1467 dënime që përputhen fraza film.Gjetur në 4,207 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.