Translations në Gjermanisht:

  • ganze zahl   

Shembull fjali me "numrat e plotë", memorie përkthimi

add example
mbasi kuptimi i përbashkët i këtyre të drejtave dhe lirive është më i rëndësishëm për realizimin e plotë të këtij detyrimi ;da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist ,
mbasi popujt e Kombeve të Bashkuara vërtetuan përsëri në Kartë besimin e tyre në të drejtat themelore të njeriut , në dinjitetin dhe vlerën e personit të njeriut dhe barazinë midis burrave dhe grave dhe mbasi vendosën që të nxitin përparimin shoqëror dhe të përmirësojnë nivelin e jetës në liri të plotë ;da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte , an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben , den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern ,
Po, të gjitha e duam njëra tjetrën dhe bëjmë orgjira kur është hëna e plotëJa, wir alle lieben uns und haben Orgien unter dem Neumond
Njerit- ujq janë te bezdisur kur Hëna s' është e plotëWerwölfe sind eine schreckliche Plage während des ersten Vollmonds
Arsimi duhet të drejtohet nga zhvillimi i plotë i personalitetit të njeriut dhe nga forcimi i respektimit të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore .Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein .
Gjithkush ka detyrime vetëm ndaj asaj bashkësie në të cilën është i mundur zhvillimi i lirë dhe i plotë i personalitetit të tij .Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft , in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist .
Në verën e ‧ ishin në dyert e AustralisëIm Sommer des Jahres ‧ standen sie auf der Schwelle von Australien
E unë isha major i kalorësisëDas sagte ich bereits!Da war ich Fahnenjunker der vierten leichten Kavallerie
Por ju djema jeni familja ime e vërtetAber ihr Jungs seid meine nächste Familie
E pra, e keni gjeturNun, ihr habt ihn gefunden
Pse po e bën këtë?Wieso macht ihr das?
E bëj gjithmonëDas mach ' ich immer
Mendoni se ajo është e vetmja që dimë?Als ob wir uns den ganzen Tag schminken!
Locke... e di arsyen pse e zvarriti Richardin në xhungël?Locke... weißt du, warum er Richard in den Dschungel verschleppt hat?
Faqja e treguar 1. Found 2174 dënime që përputhen fraza numrat e plotë.Gjetur në 2,529 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.