shqiptim:  

Translations në Anglisht:

  • alphabet     
    (noun   )

Fraza të ngjashme, në fjalorin Shqip Anglisht. (3)

alfabeti cirilikcyrillic; cyrillic alphabet
Alfabeti Fonetik NdërkombëtarInternational Phonetic Alphabet
alfabeti latinlatin alphabet

Shembull fjali me "alfabeti", memorie përkthimi

add example
Takimi i tretë Botëror i medias bullgare u mbajt në Romë, nga e hëna ( ‧ maj) të mërkurën, nën moton " Alfabeti cirilik në Evropë "The ‧ rd World Meeting of the Bulgarian media was held in Rome, from Monday (May ‧ st) to Wednesday, under the motto " The Cyrillic Alphabet in Europe "
Bordi për standartizimin e gjuhës serbe dhe Biblioteka Kombëtare Serbe janë duke zhvilluar simpoziumin e titulluar Interneti dhe Alfabeti Cirilik më ‧ dhe ‧ shkurtThe board for standardisation of the Serbian language and the Serbian National Library are holding a symposium titled Internet and Cyrillic Alphabet on ‧ and ‧ ebruary
" As në të shkuarën, as sot nuk mund të mohojë dikush se Selaniku është vendlindja e tanëve dhe alfabeti i të gjithë popujve sllavë rrënjosur në gjuhën e shtetasve tanë e mbështet këtë, " thoshte ajo" Neither in the past nor now could one deny that Thessaloniki is a birthplace of ours and the alphabet of all Slavic peoples rooted in the language of its citizens back then, " it said
Faqja e treguar 1. Found 3 dënime që përputhen fraza alfabeti.Gjetur në 0,334 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.