Translations në Anglisht:

  • proverb       
    (noun   )

Shembull fjali me "fjale të urta", memorie përkthimi

add example
Ndërkohë ‧ çështjet e korrupsionit madh përmendura nga administrata e kaluar një vit më parë janë vetëm pesë... Unë kam parë një përmbajtje prokurorëve mi kur bëhet fjale për hetimin e personave publike, " tha ia në një konferencë për shtypMeanwhile, the ‧ cases of big corruption mentioned by the former management last year are only five... I have noticed a restraint at my prosecutors when public persons are to be investigated, " he said at a press conference
" Për fat keq, media me qëllim apo pa qëllim po mbështet organizatën terroriste në një mënyrë serioze, " tha Erdogan martën gjatë një fjale në parlament" Unfortunately, the media is intentionally or unintentionally supporting the terrorist organisation in a serious way, " Erdogan said on Tuesday during an address to parliament
Por një ndryshim i një fjale në këngën e suksesshme Xhon Lenon më ‧ duke e bërë atë " Jepi Greqisë një shans "-- është motoja pas fushatës në vazhdim " Greqia po ndryshon ", nisma e fundit e filluar nga tregtarët kryesorë vendit për sfiduar perceptimet ndërkombëtareBut a one-word change to John Lennon ’ s ‧ hit-- making it " Give Greece a Chance "-- is the motto behind the ongoing " Greece is Changing " campaign, the latest initiative launched by the country’ s leading businesses to challenge international perceptions
" SHBA i kundërvihet përpjekjeve për ta ndarë BE nga NATO, " tha një zyrtar i lartë i mbrojtjes gjatë një fjale të mërkurën" The US is opposed to attempts to split the EU off from NATO, " a senior defence official said during a briefing Wednesday
Nuk do kete nevoje per fjaleNone that need be spoken
Duke folur për median pas një fjale në asamble, shefi i UNMIK- ut Soren Jesen- Petersen theksoi rolin kyç që Rugova luajti në formësimin e së ardhmes së KosovësSpeaking to the media following an address to the assembly, UNMIK chief Soren Jessen-Petersen stressed the key role Rugova played in shaping Kosovo 's future
Ti s' thua dot ‧ fjale se si ndihesh per ndonje gje... por e di se c' eshte e rendesishme per familjen timeYou can' t say two words on how you feel about anything... but you know what' s important to my family
Do që të të nxjerr zorrët?!You want me to chop you up?
Midis tilla shqetësimesh, megjithatë, ka ende shpresë se përfundimi do jetë një pozitiv për futbollin turk dhe tifozët e tijAmid such concerns, however, there is still hope that the outcome will be a positive one for Turkish football and its fans
Punëkërkuesit duhet mbushin një formular, qoftë vetë, qoftë me internet; Altius i kontakton vetë ata në se del ndonjë punë që përputhet me kualifikimet e tyreJob seekers can fill out a questionnaire either in person or online; Altius then contacts them if a job comes up that matches their qualifications
" Shanset europianë Ballkanit Perëndimor... mbeten thelbësorë për stabilitetin, pajtimin dhe ardhmen " e rajonit, thanë ministrat" The Western Balkans ' European perspectives... remain essential for the stability, reconciliation and the future " of the region, the ministers said
Ajo tha për SETimes se sfondi kulturor luan një rol rëndësishëm në detyrimin e vajzave dhe djemve që martohenShe told SETimes that cultural background plays an important role in forcing girls and boys to marry
Një tjetër faktor, thotë ajo, është roli i gruas në familje, ai që shpesh i bën pamundura ato merren me politikëAnother factor, she says, is the role of the women in the family-- one that seldom enables them to concern themselves with politics
Një sondazh i kohëve fundit i Gallup tregon se shumica e bullgarëve janë kundër kërkesës së BE- së për mbylljen e katër prej gjashtë njësive uzinës bërthamore KozloduitA recent Gallup poll shows that the majority of Bulgarians are against the EU demand to close four of the six units of the Kozloduy nuclear plant
Përveç kësaj, ne shyrtuam praktikat më mira SHBA dhe vendeve tjera evropianeIn addition, we examined the US and other European countries ' best practices
Gjatë një vizite në Beograd martën, komisioneri i zgjerimit BE, Olli Rehn i siguroi autoritetet serbe se negociatat e SAA do fillonin sapo Mlladiç dorëzohej në HagëDuring a visit to Belgrade on Tuesday, EU Enlargement Commissioner Olli Rehn assured the Serb authorities that SAA negotiations would resume once Mladic is delivered to The Hague
Agjencia Ndërkombëtare e Zhvillimit (IDA), pjesë e Grupit Bankës Botërore, premtoi japë një hua prej ‧ milion dollarë si pjesë e programit për zvogëlimin e varfërisë dhe zhvillimin për Shqipërinë, thanë zyrtarë shtetërorë më ‧ korrikThe International Development Agency (IDA), part of the World Bank Group, pledged to extend a $ ‧ m loan as part of a poverty reduction and growth programme for Albania, state officials said ‧ uly
Çështja e Qipros, mungesa e bashkëpunimit midis partive politike turke dhe zvogëlimi i respektit për drejtat thelbësore në Turqi, janë faktorët kryesorë që pengojnë bisedimet e pranimit, tha Oomen Ruijetn gjatë debatitThe Cyprus issue, lack of co-operation among Turkish political parties, and weakening respect for basic rights in Turkey are the key factors that hamper accession talks, Oomen-Ruijten said during the debate
" Idea për ndërtuar një monument dhe tja dedikosh atë një heroi filmash është një ide më se e çuditshme dhe unë jam shumë i interesuar dhe i tërhequr ndaj gjitha çudive dhe gjërave çuditshme, " tha Staparac" The idea to build a monument and devote it to a movie hero is a pretty strange idea, and I am incredibly interested and attracted to all wonders and strange things, " Staparac said
Ata që udhëtojnë nga Ballkani apo Evropa lindore për në vendet e BE mund presin peisazhe masgjepsëse dhe pamje piktoreske gjatë rrugësThose travelling from the Balkans or Eastern Europe to the countries of the EU can look forward to breathtaking scenery and picturesque sights along the way
Teksa Ballkani më së fundi del nga tranzicioni pas- komunist dhe dhuna e viteve ‧ vende si Kroacia dhe Bullgaria po fillojnë sfidojnë destinacione vendosura tilla si Greqia dhe Turqia, për ndarje tregutAs the Balkans finally emerge from the post-communist transition and the violence of the ‧ s, countries such as Croatia and Bulgaria are beginning to challenge established destinations such as Greece and Turkey for market share
Faqja e treguar 1. Found 179971 dënime që përputhen fraza fjale të urta.Gjetur në 35,697 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.