shqiptim: IPA: /məˈsɔj/

Translations në anglisht:

 • learn           
  (verb   )
 • instruct     
  (verb   )
 • teach       
  (verb   )
 • educate       
  (verb   )
 • find out   
  (verb   )
 • ipposiple   
 • school       
  (verb, noun, adjv   )
 • study           
  (verb, noun, adjv   )
 • to learn     
 • train           
  (verb, noun   )

Kuptime të tjera:

 
I learn

Picture dictionary

teach
teach

    Trego lakim

Shembull fjali me "mësoj", memorie përkthimi

add example
sq " Pra ku mund të mësoj turqisht unë? " i thotë Xhuma, një libian ‧ vjeçar, infermjeres buzëqeshëse që trajton plagën e tij
en " So where can I learn Turkish? " says Juma, a ‧ year-old Libyan man, to the smiling nurse who is treating his injury
sq A mund t' ua mësoj emrin para se t' ju therr?
en Might I have the pleasure of your name before I have you run through?
sq Kjo është diçka që më mësoj babai im
en That' s something my dad taught me
sq Dua të mësoj gjithçka di
en InvAsia everything I want to know
sq " Më duket se jam shumë e lumtur; po mësoj gjermanisht, po shkoj në Vienë, kjo është ajo që po mendoja
en " I think I 'm very happy; I 'm learning German, I 'm flying to Vienna, it 's really what I was thinking
sq " Pas konferencës, me mentorin tim Peter Gloviczki, kryekirurg vaskular në Klinikën Mayo, do të jem në gjendje që të kaloj disa muaj në klinika të ndryshme amerikane dhe të mësoj rreth metodave më të fundit të trajtimit në kirurgjinë vaskulare, " tha Miliç
en " After the conference, with my mentor Peter Gloviczky, the chief vascular surgeon at Mayo Clinic, I will be able to spend a few months in various American clinics and learn about the latest treatment methods in vascular surgery, " Milic said
sq Dua të mësoj gjithçka di ti
en I want to know what you know and you
sq Do ta mësoj të sillet më mirë
en I am going to teach this one some manners
sq Që kur kam filluar të të mësoj?
en Since I learned?
sq " Ata thonë se mund të dojë një vit për t' u shëruar, kështu që mua më duhet të mësoj gjuhën, " shpjegon ai me gëzim
en " They say it could take a year to recover, so I 'll need to know the language, " he cheerfully explains
sq Dua të mësoj se pse je i gjallë akoma
en I want to know why you' re in life
sq " Arsyeja pse jam sot këty është që të dëgjoj njerëzit, të mësoj çfarë duan ata dhe të qetësoj dyshimet e tyre, ” u shpreh ai, duke shtuar se takimi me fshatarët ishte shumë frytdhënës
en " The reason that I am here today is to hear the citizens, to learn what they expect and to assuage their doubts, " he said, adding that the meeting with villagers was very fruitful
sq Por do e mësoj këtë
en I know in one way
sq Unë aktualisht preferoj të shoh tenisin e meshkujve sepse mund të mësoj më shumë prej tij dhe është mahnitëse të shohësh luftën për të arrritur në majë
en I actually prefer watching men 's tennis because I can learn more from it, and it 's fascinating to see the battle at the top of the game
sq Zhilbert Fonto, jap fjalën që do t' ju mësoj gjithçka që di rreth punës së policit
en Gilbert Ponton.I taught him all What itself of the police work
sq " Në ngjarjet sportive unë e mësoj djalin tim të brohorasë për Kroacinë, sepse nuk mund të jem emocionalisht i lidhur me BiH përderi sa shteti është organizuar siç është tani, ” thotë Beshliç
en " In sport events, I teach my son to cheer for Croatia, because I can not be emotionally attached to BiH as long as the state is organised as it is now, " Beslic says
sq Të na mësoj vetshkatërrimin... në mënyrë që të harrojmë se kush jemi, në ngjashmëri të Zotit të Plotfuqishëm
en Teach us self- loathing, so we forget that we are made in the image of Almighty God himself!
sq Nuk më duhet ta mësoj këtë
en I don' t need to learn that
sq Rajan do të më mësoj mua se si vajzat e bukura mund të më bëjnë detyrat e shtëpis
en Ryan will teach me how pretty girls can do my homework
sq Unë do të doja të mësoja në lidhje me bashkëshortin tim, nëse ai është gjallë apo ka vdekur, më lejoni t' a mësoj
en I 'd like to find out about my husband, whether he 's alive or dead, let me find out
sq " Nuk kam askënd kë të mësoj, " psherëtin Vernesa Hajradini ‧ vjeç, që ka kaluar ‧ vjet pas një tezgjahu
en " I have no one to teach, " sighs Vernesa Hajradini ‧ who has spent ‧ years behind a loom
Faqja e treguar 1. Found 25 dënime që përputhen fraza mësoj.Gjetur në 0,224 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.