shqiptim: IPA: /məˈsɔj/

Translations në Anglisht:

 • learn           
  (verb   )
 • educate       
  (verb   )
 • find out   
  (verb   )
 • instruct     
  (verb   )
 • ipposiple   
 • school       
  (verb, noun, adjv   )
 • study           
  (verb, noun, adjv   )
 • teach       
  (verb   )
 • to learn     
 • train           
  (verb, noun   )

Kuptime të tjera:

 
I learn

Picture dictionary

teach
teach

    Trego lakim

Shembull fjali me "mësoj", memorie përkthimi

add example
" Në ngjarjet sportive unë e mësoj djalin tim të brohorasë për Kroacinë, sepse nuk mund të jem emocionalisht i lidhur me BiH përderi sa shteti është organizuar siç është tani, ” thotë Beshliç" In sport events, I teach my son to cheer for Croatia, because I can not be emotionally attached to BiH as long as the state is organised as it is now, " Beslic says
" Ata thonë se mund të dojë një vit për t' u shëruar, kështu që mua më duhet të mësoj gjuhën, " shpjegon ai me gëzim" They say it could take a year to recover, so I 'll need to know the language, " he cheerfully explains
Rajan do të më mësoj mua se si vajzat e bukura mund të më bëjnë detyrat e shtëpisRyan will teach me how pretty girls can do my homework
" Nuk kam askënd kë të mësoj, " psherëtin Vernesa Hajradini ‧ vjeç, që ka kaluar ‧ vjet pas një tezgjahu" I have no one to teach, " sighs Vernesa Hajradini ‧ who has spent ‧ years behind a loom
Kjo është diçka që më mësoj babai imThat' s something my dad taught me
" Më duket se jam shumë e lumtur; po mësoj gjermanisht, po shkoj në Vienë, kjo është ajo që po mendoja" I think I 'm very happy; I 'm learning German, I 'm flying to Vienna, it 's really what I was thinking
Dua të mësoj gjithçka diInvAsia everything I want to know
Që kur kam filluar të të mësoj?Since I learned?
Unë do të doja të mësoja në lidhje me bashkëshortin tim, nëse ai është gjallë apo ka vdekur, më lejoni t' a mësojI 'd like to find out about my husband, whether he 's alive or dead, let me find out
Do ta mësoj të sillet më mirëI am going to teach this one some manners
" Pra ku mund të mësoj turqisht unë? " i thotë Xhuma, një libian ‧ vjeçar, infermjeres buzëqeshëse që trajton plagën e tij" So where can I learn Turkish? " says Juma, a ‧ year-old Libyan man, to the smiling nurse who is treating his injury
Nuk më duhet ta mësoj këtëI don' t need to learn that
Unë aktualisht preferoj të shoh tenisin e meshkujve sepse mund të mësoj më shumë prej tij dhe është mahnitëse të shohësh luftën për të arrritur në majëI actually prefer watching men 's tennis because I can learn more from it, and it 's fascinating to see the battle at the top of the game
" Pas konferencës, me mentorin tim Peter Gloviczki, kryekirurg vaskular në Klinikën Mayo, do të jem në gjendje që të kaloj disa muaj në klinika të ndryshme amerikane dhe të mësoj rreth metodave më të fundit të trajtimit në kirurgjinë vaskulare, " tha Miliç" After the conference, with my mentor Peter Gloviczky, the chief vascular surgeon at Mayo Clinic, I will be able to spend a few months in various American clinics and learn about the latest treatment methods in vascular surgery, " Milic said
Dua të mësoj gjithçka di tiI want to know what you know and you
A mund t' ua mësoj emrin para se t' ju therr?Might I have the pleasure of your name before I have you run through?
Të na mësoj vetshkatërrimin... në mënyrë që të harrojmë se kush jemi, në ngjashmëri të Zotit të PlotfuqishëmTeach us self- loathing, so we forget that we are made in the image of Almighty God himself!
Zhilbert Fonto, jap fjalën që do t' ju mësoj gjithçka që di rreth punës së policitGilbert Ponton.I taught him all What itself of the police work
Por do e mësoj këtëI know in one way
" Arsyeja pse jam sot këty është që të dëgjoj njerëzit, të mësoj çfarë duan ata dhe të qetësoj dyshimet e tyre, ” u shpreh ai, duke shtuar se takimi me fshatarët ishte shumë frytdhënës" The reason that I am here today is to hear the citizens, to learn what they expect and to assuage their doubts, " he said, adding that the meeting with villagers was very fruitful
Dua të mësoj se pse je i gjallë akomaI want to know why you' re in life
Faqja e treguar 1. Found 25 dënime që përputhen fraza mësoj.Gjetur në 1,817 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.