Translations në Italisht:

  • Rubrica   

Fraza të ngjashme, në fjalorin Shqip Italisht. (3)

libri i adresaverubrica
Libri i adresave personalerubrica personale
Libri i adresave të Outlook-utRubrica di Outlook

Shembull fjali me "Libri i adresave", memorie përkthimi

add example
Libri im i preferuar per femije flet per nje princ... i cili vjen ne Toke nga nje asteroid i largetIl mio libro per bambini preferito parla di un piccolo principe che arriva sulla terra da un asteroide lontano
Referoju adresaveVerifica subito gli indirizzi
Botimet e emrave dhe adresave ‧ eshte nje krim, BarbaraPubblicare i nomi e gli indirizzi dei ‧ è un reato, barbara
Ti e grise atë faqen nga libri, apo jo?Strappasti la pagina dal tuo libretto, no?
Libri yt u botua!Hanno pubblicato il tuo libro!
Libri quhet " MaIIkoIIm X dhe unë "Il libro si chiama " From the Dead Level, Malcolm X and Me. "
Je kaq i trashë sa nuk e mendove këtë?Pensavi forse che non sarebbe stato notato?
I thashe se te duaLi ho risposto, lo amo
Vetëm një bastion i fundit qëndronë përpara rrugës së fitores së romakëve dhe premtimit të paqes në të gjith perandorinëUn' ultima roccaforte separava i romani dalla vittoria... e dalla promessa di pace in tutto l' impero. "
Do të bëhem unë i gjaIIëMi farò sentire
Ne, " puntorët e tubave ", jemi gjithnjë pak mbrapa rrëmujës së madhe.I cili është një vend i mirë për të qenë, nëse mund ta them kështuNoi addetti ai mortai, ci troviamo sempre un po ' piu ' dietro la linea di fuoco, ed e ' un buon posto dove stare, me lo lasci dire
Dhe cdo kërcënim i lirisë duhet eleminuar?Ed ogni minaccia a questa liberta ' deve essere eliminata?
Dhe unë shpresoja të ishe më i dashurEd io speravo fossi diventato carino
Madje u përpoqa të paguaja një shpërndarrës për të mos i shitur më djalit tim!Ho anche provato a pagare gli spacciatori perché non gli vendessero quella roba!
I pari ishte një qeveritarIl primo era una dirigente
Nëse i zbrit duart je i vdekur!Se abbassa i e mani sei un uomo mor to!
Faqja e treguar 1. Found 3126 dënime që përputhen fraza Libri i adresave.Gjetur në 1,835 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.