Translations në Italisht:

  • Rubrica   

Did you mean: libri i adresave

Fraza të ngjashme, në fjalorin Shqip Italisht. (3)

Shembull fjali me "Libri i adresave", memorie përkthimi

add example
sq Libri im i preferuar per femije flet per nje princ... i cili vjen ne Toke nga nje asteroid i larget
it Il mio libro per bambini preferito parla di un piccolo principe che arriva sulla terra da un asteroide lontano
sq Botimet e emrave dhe adresave ‧ eshte nje krim, Barbara
it Pubblicare i nomi e gli indirizzi dei ‧ è un reato, barbara
sq Referoju adresave
it Verifica subito gli indirizzi
sq Ti e grise atë faqen nga libri, apo jo?
it Strappasti la pagina dal tuo libretto, no?
sq Libri quhet " MaIIkoIIm X dhe unë "
it Il libro si chiama " From the Dead Level, Malcolm X and Me. "
sq Libri yt u botua!
it Hanno pubblicato il tuo libro!
sq Nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
it Non c'è dio all'infuori di Allah, e Maometto è il suo messaggero.
sq Cili... cili është rregulli i dreqit?
it Insomma, qual e '... qual e ' lo schema?
sq Jo, ai është një i paparë
it No, lui e ' uno forte
sq Di si ta bëj, në regull i ëmbli im?
it So come usarle, ok tesoro?
sq Ata do të kërkojnë xhipin që do i çojë te hoteli dhe hoteli do i drejtojë për të apartamenti yt dhe apartamenti yt do i drejtojë te gjithçka
it Controlleranno la jeep e risaliranno all' albergo... e albergo li portera ' al tuo appartamento... e il tuo appartamento li portera ' al resto
sq Pse i kanë braktisur?
it Tutti abbandonati
sq I rrjedhin paratë nga xhepat?
it Si sta sniffando tutti i quattrini?
sq Kampi stërvitor është i lehtë
it Il campo di addestramento e ' uno scherzo
sq Ja, kam pasur fat që një fallxhor i fisit, të më bekoj
it Beh, una volta uno stregone mi benedisse
sq Si mund t' i ndihmojë ju?
it Come posso aiutarla?
Faqja e treguar 1. Found 3126 dënime që përputhen fraza Libri i adresave.Gjetur në 4,636 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.