Translations në Italisht:

  • Rubrica   

Fraza të ngjashme, në fjalorin Shqip Italisht. (3)

libri i adresaverubrica
Libri i adresave personalerubrica personale
Libri i adresave të Outlook-utRubrica di Outlook

Shembull fjali me "Libri i adresave", memorie përkthimi

add example
Libri im i preferuar per femije flet per nje princ... i cili vjen ne Toke nga nje asteroid i largetIl mio libro per bambini preferito parla di un piccolo principe che arriva sulla terra da un asteroide lontano
Botimet e emrave dhe adresave ‧ eshte nje krim, BarbaraPubblicare i nomi e gli indirizzi dei ‧ è un reato, barbara
Referoju adresaveVerifica subito gli indirizzi
Ti e grise atë faqen nga libri, apo jo?Strappasti la pagina dal tuo libretto, no?
Libri quhet " MaIIkoIIm X dhe unë "Il libro si chiama " From the Dead Level, Malcolm X and Me. "
Libri yt u botua!Hanno pubblicato il tuo libro!
Nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi është i Dërguari i Allahut.Non c'è dio all'infuori di Allah, e Maometto è il suo messaggero.
Cili... cili është rregulli i dreqit?Insomma, qual e '... qual e ' lo schema?
Jo, ai është një i paparëNo, lui e ' uno forte
Di si ta bëj, në regull i ëmbli im?So come usarle, ok tesoro?
Ata do të kërkojnë xhipin që do i çojë te hoteli dhe hoteli do i drejtojë për të apartamenti yt dhe apartamenti yt do i drejtojë te gjithçkaControlleranno la jeep e risaliranno all' albergo... e albergo li portera ' al tuo appartamento... e il tuo appartamento li portera ' al resto
Pse i kanë braktisur?Tutti abbandonati
I rrjedhin paratë nga xhepat?Si sta sniffando tutti i quattrini?
Kampi stërvitor është i lehtëIl campo di addestramento e ' uno scherzo
Ja, kam pasur fat që një fallxhor i fisit, të më bekojBeh, una volta uno stregone mi benedisse
Si mund t' i ndihmojë ju?Come posso aiutarla?
Faqja e treguar 1. Found 3126 dënime që përputhen fraza Libri i adresave.Gjetur në 4,258 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.