Translations në Italisht:

  • Rubrica   

Did you mean: libri i adresave

Fraza të ngjashme, në fjalorin Shqip Italisht. (3)

Shembull fjali me "Libri i adresave", memorie përkthimi

add example
sq Libri im i preferuar per femije flet per nje princ... i cili vjen ne Toke nga nje asteroid i larget
it Il mio libro per bambini preferito parla di un piccolo principe che arriva sulla terra da un asteroide lontano
sq Referoju adresave
it Verifica subito gli indirizzi
sq Botimet e emrave dhe adresave ‧ eshte nje krim, Barbara
it Pubblicare i nomi e gli indirizzi dei ‧ è un reato, barbara
sq Ti e grise atë faqen nga libri, apo jo?
it Strappasti la pagina dal tuo libretto, no?
sq Libri yt u botua!
it Hanno pubblicato il tuo libro!
sq Libri quhet " MaIIkoIIm X dhe unë "
it Il libro si chiama " From the Dead Level, Malcolm X and Me. "
sq Je kaq i trashë sa nuk e mendove këtë?
it Pensavi forse che non sarebbe stato notato?
sq I thashe se te dua
it Li ho risposto, lo amo
sq Vetëm një bastion i fundit qëndronë përpara rrugës së fitores së romakëve dhe premtimit të paqes në të gjith perandorinë
it Un' ultima roccaforte separava i romani dalla vittoria... e dalla promessa di pace in tutto l' impero. "
sq Do të bëhem unë i gjaIIë
it Mi farò sentire
sq Ne, " puntorët e tubave ", jemi gjithnjë pak mbrapa rrëmujës së madhe.I cili është një vend i mirë për të qenë, nëse mund ta them kështu
it Noi addetti ai mortai, ci troviamo sempre un po ' piu ' dietro la linea di fuoco, ed e ' un buon posto dove stare, me lo lasci dire
sq Dhe cdo kërcënim i lirisë duhet eleminuar?
it Ed ogni minaccia a questa liberta ' deve essere eliminata?
sq Dhe unë shpresoja të ishe më i dashur
it Ed io speravo fossi diventato carino
sq Madje u përpoqa të paguaja një shpërndarrës për të mos i shitur më djalit tim!
it Ho anche provato a pagare gli spacciatori perché non gli vendessero quella roba!
sq I pari ishte një qeveritar
it Il primo era una dirigente
sq Nëse i zbrit duart je i vdekur!
it Se abbassa i e mani sei un uomo mor to!
Faqja e treguar 1. Found 3126 dënime që përputhen fraza Libri i adresave.Gjetur në 2,551 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.