shqiptim:  

Translations në italisht:

  • alfabeto   
    (noun   )
  • abbiccì   

Fraza të ngjashme, në fjalorin shqip italisht. (3)

alfabeti cirilik
alfabeto cirillico
Alfabeti Fonetik Ndërkombëtar
alfabeto fonetico internazionale
alfabeti latin
alfabeto latino

Shembull fjali me "alfabeti", memorie përkthimi

add example
No translation memories found.
Faqja e treguar 1. Found 0 dënime që përputhen fraza alfabeti.Gjetur në 0,352 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.