Translations në italisht:

  • numeri amicabili   

Shembull fjali me "numrat miq", memorie përkthimi

add example
sq Numrat Fibonaçi kanë kuptim vetëm në rend
it I numeri di Fibonacci hanno senso solo se in ordine
sq Thjesht më jep numrat
it Dammi solo i numeri
sq Miq, Romakë dhe fshatarë, si jemi sonte?
it Amici, Romani e compatrioti, come stiamo questa sera?
sq Bagazhet ende kanë inicialet e mia sipër, miq
it Sulla mia valigia ci sono ancora le mie iniziali, ragazzi
sq Keni miq të fuqishëm
it Lei ha amicizie potenti
sq Miq, jeni të sigurtë se doni t' i hipni këtij treni?
it Tu sei sicuro di volere entrare in quel treno?
sq Miq të ngushtë
it Migliori amici
sq Pra je dakord që të jemi thjesht miq?
it Quindi sei a posto se siamo solo amici?
sq Nuk më duhen miq të rinj, jam vetëm duke kërkuar vogëlushin tim
it Non mi servono nuovi amici, sto solo cercando il mio ometto
sq Torej...... s' mund të bëhemi miq sërish?
it Su...... non possiamo tornare amici?
sq Ishim miq, si vëllezër...Çfarë humbje!
it Eravamo ami c i f raterni... ah, che perdi ta!
sq Jemi miq apo
it Siamo amici o
sq Të thash që nuk mund të ishim miq
it Ti ho detto che non potevamo essere amici
sq Do të takoj disa miq tek Muso dhe Frenk për darkë
it Vado con degli amici da " musso e frank " per cena
Faqja e treguar 1. Found 21 dënime që përputhen fraza numrat miq.Gjetur në 0,605 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.