Translations në italisht:

  • numero naturale   

Shembull fjali me "numrat natyralë", memorie përkthimi

add example
sq Numrat Fibonaçi kanë kuptim vetëm në rend
it I numeri di Fibonacci hanno senso solo se in ordine
sq Thjesht më jep numrat
it Dammi solo i numeri
Faqja e treguar 1. Found 4 dënime që përputhen fraza numrat natyralë.Gjetur në 0,677 ms.Translation kujtimet janë të krijuar nga njeriut, por një linjë me kompjuter, e cila mund të shkaktojë gabime. Ata vijnë nga shumë burime dhe nuk janë kontrolluar. Të paralajmëruar.